Auto-Created-3
10 Mart 2023 ( 84 izlenme )
Reklamlar

İşletmelerin yeniden değerleme esasları Resmi Gazete'de yayınlandı

İşletmelere yönelik tekrar değerleme uygulamasına dair esaslar açıklığa kavuştu.

Enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşmadığı devreler amacıyla işletmelere iktisadi kıymetlerini tekrar değerleme olanağı getirilirken, bu uygulamaya dair esaslar saptandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul KanunuTebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vergi Usul Kanunu'nda bu sene başında oluşturulan düzenlemeye göre, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının oluşmadığı devrelerde, işletmelerin aktiflerine kayıtlı bina, tesisat ve makina, taşıt, demirbaş, gayri parasal hak gibi amortismana tabi iktisadi kıymetler, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilecek tekrar değerleme seviyesi öneme alınarak tekrar değerlenebiliyor.       

Uygulamadan tam yükümlülüğe tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanıyor. Yine aynı mükellef grubu, ilk kez yapılacak tekrar değerleme evvelinde yalnızca bir kez olmak üzere, aktiflerine kayıtlı taşınmazlar (boş arazi ve arsalar dahil) ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini önceki hesap devresinin sonu itibarıyla, YİÜFE değerindeki artış seviyesini öneme alarak tekrar değerleyebilecek.

Mali tablolar güncel koşullara ideal hazırlanabilecek

Tebliğiyle de tekrar değerleme uygulamasının temelleri belirlendi. Buna göre, ihtiyari olan tekrar değerleme uygulamasından dileyen mükellefler yararlanacak.

Yeniden değerleme sonucunda hesaplanan değer artışı bilançonun pasif alanında ayrı bir fon hesabında gösterilecek. Bahse mevzu iktisadi kıymetler amacıyla oluşturulan tekrar değerleme ardından tespit edilen değerler üzerinden amortisman ayrılmaya devam edilecek. Böylece mükellefler mali tabloları ve beyannameleri güncel koşullara daha ideal olarak hazırlayabilecek.

Yüzde 2 vergi ödenecek

Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32'nci maddesi içerisinde hesaplanan değer artışı tutarı üzerinden yüzde 2 vergi ödenecek. Ödeme taksitle yapılabilecek.

Sürekli tekrar değerlemede meydana gelen değer artışları amacıyla yüzde 2 vergi ödenmeyecek fakat tekrar değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları, aynen amortismanlar gibi muameleye tabi tutulacak.

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, sermayeye ek edilme dışında rastgele bir şekilde diğer bir hesaba nakledilen ya da işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı devre kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu devrede gelir ya da kurumlar vergisine tabi olacak.

Önerilen Videolar

Reklamlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Türkiye'de bir ilkti Antalya'da yapılmıştı! 9 yıl sonraki hali görenleri şaşırttı Asgari emekli maaşını 7 bin 500 TL'ye yükselten düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu Ev ve araç satışında yeni dönem resmen başladı! Kurala uymayana 100 bin liraya kadar ceza kesilecek Beklenen Emekli Maaşı Zamları Açıklanıyor mu?