Auto-Created-3
01 Haziran 2023 ( 58 izlenme )
Reklamlar

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü

TÜİK'e göre; 2023'ün ilk çeyreği için GSYİH tahmini; Zincirleme hacim endeksi olarak geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,0 arttı.

"ÜLKEMİZ BÜYÜYEN İKİNCİ ÜLKE"

Hizmet faaliyetleri 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 12,4 arttı.

GSYİH'yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirleme hacim endeksi olarak; Hizmetler yüzde 12,4, mesleki, idari ve destekleyici hizmet faaliyetleri yüzde 12,0, finans ve sigortacılık faaliyetleri yüzde 11,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,8, inşaat yüzde 5,1. Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet yüzde 3,6 ve gayrimenkul faaliyeti yüzde 1,4 arttı. Tarım sektörü yüzde 3,8, sanayi yüzde 0,7 küçüldü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış zincirlenmiş GSYİH hacim endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış zincirlenmiş GSYİH hacim endeksi, 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,8 arttı.


Cari fiyatlarla 2023'ün ilk çeyreğinde GSYİH 4 trilyon 631 milyar 792 milyon TL'ye ulaştı

Cari fiyatlarla 2023 yılının ilk çeyreğinde üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 84,4 artarak 4 trilyon 631 milyar 792 milyon TL olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte GSYİH değeri cari fiyatlarla 245 milyar 464 milyon ABD doları oldu.


Hanehalkı tüketici harcamaları 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 16,2 arttı

Zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre hanehalkı tüketici harcamaları yüzde 16,2 arttı. Devletin tüketim harcamaları yüzde 5,3 artarken, brüt sabit sermaye oluşumu yüzde 4,9 arttı.

Mal ve hizmet ithalatı 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 14,4 artarken, ihracatı yüzde 0,3 geriledi

2023'ün ilk çeyreğinde zincirlenmiş hacim endeksi olarak mal ve hizmet ithalatı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,4 artarken, ihracatı yüzde 0,3 geriledi.


2023'ün ilk çeyreğinde ücretler yüzde 126,1 arttı

2023'ün ilk çeyreğinde ücretler bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 126,1 arttı. Net işletme fazlası/öz gelir yüzde 48,7 arttı.

Brüt katma değer içinde ücretlerin oranı yüzde 38

Cari fiyatlarla brüt katma değerde ücretlerin payı geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 31,1 iken, 2023'te bu oran yüzde 38,0 olacak. Net işletme fazlası/kişisel gelirin payı geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 47,6 iken, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 38,2 oldu.

İşsizlik yardımlarının GSYİH'ya oranı olarak daha hızlı artmasının yanı sıra Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun emeklilik yaşına (EYT) ilişkin hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle kıdem tazminatlarındaki önemli artış da payın artmasına neden oldu. katma değerde çalışma ödemeleri. 

EJT düzenlemesinin etkileri dikkate alınmadan, ücretlerin brüt katma değer içindeki payı yüzde 33,5 olarak tahmin edilmiştir.

Önerilen Videolar

Reklamlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

TÜBİTAK 2023 yılında uzay teknolojilerinde söz sahibi olacaklarını vurguladı. 1 Temmuz 2023'ten itibaren 4,42 dolar olacak ABD'li yayıncıya özel röportaj veren Erdoğan'a açıkça soruldu: Sizce 2023 seçimini kazanabilir misiniz? Lezita fabrikası'nda çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi nedeniyle grev başlattı