Auto-Created-3
26 Mart 2023 ( 58 izlenme )
Reklamlar

İhracatçı kurumlara, kurumlar vergisi oranında 1 puan indirim kanunu

İhracat yapan kurumlar ile üretim etkinliğiyle iştigal edten kurumlarda, kurumlar vergisi seviyesinde 1 puan indirim yapıldı.

7351 sayılı Kanun ile imalatçılar ve dışsatımcıların bu faaliyetlerinden 2022 senesi ve ileri hesap zamanlarında elde edecekleri kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi seviyesinde 1 puan indirime gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren planlamaya göre, 7351 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun seviyesi düzenleyen 32. maddesine eklenen yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkralarda yer alan planlamalar yapıldı.

32. Maddeye'ye şu eklemeler yapıldı.

“(7) İhracat yapan kurumların münhasıran dışsatımdan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi seviyesi 1 puan indirimli uygulanır.

(8) Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim etkinliğiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim etkinliğinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi seviyesi 1 puan indirimli uygulanır. Bu kazançların dışsatıma isabet eden alanı amacıyla yedinci fıkra hükmüne göre ilaveten indirim uygulanmaz.

(9) Yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli oranlar, madde kapsamındaki başka indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi seviyesi üstüne uygulanır.”

İndirim seviyesinin yalnızca dışsatım ve üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara indirimli seviyesinden uygulanacağı belirti edilen uygulamadan yararlanmak amacıyla kurumların endüstri sicil belgelerine sahip olmaları ve fiilen üretim faailyetiyle iştigal etmesi lüzum görülüyor. Tebliğde iki şartın beraber sağlanması lüzumu belirtildi.

Hesap devresi olarak takvim senesini kullanan mükellefler, tebliğde belirti edilen şartları sağlamak kaydıyla 1 Ocak Ayı 2022 tarihinden itibaren üretim ve dışsatım faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar amacıyla 1 puanlık indirimden yararlanabilecek.

Kimler aynı anda yararlanacak?

Payları, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda ilk defa prosedür görmek üzere en az yüzde 20 seviyesinde halka arz edilen kurumların, üretim ve dışsatım etkinliğiyle iştigal ederek bir kazanç elde etmeleri durumunda, bu kurumların bütün matrahları amacıyla 2 puan indirim hesaplandıktan sonra üretim faaliyetleri ile dışsatım faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları amacıyla 1 puan ek indirim olası olacak.

Bu planlama kapsamında dışsatım ve üretim etkinliğiyle iştigal eden kurumların aynı dönemde indirimli kurumlar vergisinden yararlanacak olmaları durumunda yatırım teşvik belgesinden kaynaklanan vergi indirimi seviyesi 1 puan indirim uygulanmış orana göre hesaplanacak.

Buna göre, kurumlar vergisi mükellefleri, şartları sağlamaları durumunda bu indirimlerden aynı anda yararlanabilecekler.

İndirim ya da istisnaya tabi tutularak üzerinden vergi hesaplanmayan kazançlar amacıyla 1 puan indirim uygulanmayacak.

Söz hususu indirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen kazancın, kurumlar vergisi matrahının belirlenmesi açısından, hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, ayrı ayrı izlenmesi, başka faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması lüzumlu görülürken, bu durumun olası olmadığı durumlarda ise müşterek genel giderler, indirim kapsamında olan faaliyetler ile indirim kapsamında olmayan faaliyetler arasında ideal bir dağıtım anahtarı teşhis edilerek dağıtılabilecek.

Öte yandan, gerek dışsatım etkinliği gerekse üretim etkinliği kapsamında doğan alacaklara isabet eden kur farkı, faiz ve benzeri gelirler 1 puan indirim uygulanacak kurum kazancı kapsamında değerlendirilecek.

Önerilen Videolar

Reklamlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Merkez Bankası, faiz yüzdesi Konusunda Sürpriz Yaratmadı! Dedektör İle Sahilde Gezerek Ziynet Eşyalarından Ek Gelir Sağlıyor Maliye ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklamalar geldi Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ekonomik modelini anlattı