Ermeni asıllı ünlüler

Her gün ekranlarda karşımıza çıkan ünlülerden bazıları Ermeni asıllı. Bu durum halk arasında çok fazla bilinmiyor. Bizde sizler için bu ünlüleri bir araya getirdik. Detaylar haberimizde.
Ermeni kelimesi kuzey memleket anlamına gelmektedir. Ermeni isminin kökeni de tarihleri kadar tartışmalıdır. Ermeni efsanesine göre Ermeni ismi, Nuh‘un torunu Hayk‘ın oğlu Arman‘ın adıdır. Arman‘ın kurduğu devletten dolayı bu devletin vatandaşlarının hepsine Armani denilmiştir. Bu iddia bir efsane olmaktan öteye gitmemiştir.

Ermeniler kimlerdir?
Ermeni ülkesi için kullandıkları bir terim olan Armina veya Arminiya ilk kez MÖ 510 tarihli Eski Farsça Bisutun yazıtında kaydedilmiştir. Eski Fars İmparatorluğu‘nun Arminiya eyaleti Van Gölü havzası merkez olmak üzere Ağrı Dağı yöresi Aras ve Arpaçay vadileri ile en Batıda Elazığ ve Erzincan yöresini içerecek şekilde Yukarı Fırat havzasını kapsamaktaydı. Aynı bölge Antik Çağ boyunca Eski Yunan ve Latin kaynaklarında Armenia, İslamiyet dönemine ait Arap kaynaklarında ise Armaniyya/Ermeniyye olarak adlandırılır. Erken dönem Türkçe metinlerde coğrafi bölge adı olarak Ermeniyye terimine 15. yüzyıl başlarına dek rastlanır. 

devamı için görsellere tıklayarak ilerleyiniz
Reklamlar