DİYABET İÇİN İNCİR YAPRAĞI

Diyabete karşı tüm umutları yitirmişken, her şey böyle değişti;
Yapılan çalışmalarda incir yaprağı ekstresinin şeker hastalarında kan glukoz değeri anlamlı derecede düşürdüğü, insülin kullanan diyabet hastalarında daha az insulin dozuna ihtiyaç duyduğunu göstermiştir.
devamı için görsellere tıklaynız
Reklamlar