Japon uzmandan deprem açıklaması

Faay kırılımı oldu 8 Sehiri kapsayacak
(AY'RİNTI Y0'RUMMDA)


Son derece kritik deprem açıklaması
Adıyaman’a gelerek deprem hakkında seminer veren Japon Deprem Uzmanı Yoshınorı Morıwakı bu defa başka bölgeyi uyarı ve o bölgedeki insanalrın daha temkinli olmalarını istedi.
Büyüklüğü 7.9 civarında dedi.….Ayrıntılar Haberin Detayındadır…

 HABERİN DE.VAMINI OK.UMAK İÇİN HABERİN GÖ.RSELİNE DO/KUNUNUZ
Reklamlar
03 Kasım 2023
Reklamlar